EU:n terveysraportit

EU-tason raportit kokoavat yhteen kansanterveyttä koskevaa tietoa ja tilastoja kaikista 28 EU-maasta.

EU:n terveysohjelman raportit

EU:n terveysohjelman raportit Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) sisältävät vertailukelpoista tietoa seuraavista seikoista:

  • väestön terveys ja terveyskäyttäytyminen (esimerkiksi tieto elintavoista ja muista terveyteen vaikuttavista tekijöistä)
  • sairaudet (esimerkiksi sairauksien esiintyminen sekä merkittävien, kroonisten ja harvinaisten sairauksien seurantatavat)
  • terveydenhuoltojärjestelmät (esimerkiksi indikaattorit, jotka ilmaisevat hoidon saatavuutta, tarjotun hoidon laatua, terveydenhuollon henkilöresursseja sekä terveydenhuoltojärjestelmien taloudellista kestävyyttä).

Terveyteen liittyvät tilastoraportit

Eurostatin laatimien Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) tilastoraporttien tavoitteena on terveystietokantojen ja ‑julkaisujen jatkuva kehittäminen.

Muita terveysasioihin liittyviä raportteja

EU:n elinten ja virastojen tuottamia raportteja Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)