EU:n terveysraportit

EU-tason raporteissa tuodaan yhteen kansanterveyttä koskevaa tietoa ja tilastoja kaikista EU-maista. Raportit ovat perustana myös Euroopan terveystietojärjestelmän kehittämiselle.

Yhteisön terveysohjelman raportit

Yhteisön terveysohjelman raporttien avulla Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) tuotetaan vertailukelpoista tietoa seuraavista seikoista:

  • väestön terveys ja terveyteen liittyvä käyttäytyminen (esimerkiksi tieto elintavoista ja muista terveyteen vaikuttavista tekijöistä)
  • sairaudet (esimerkiksi sairauksien esiintyminen sekä merkittävien, kroonisten ja harvinaisten sairauksien seurantatavat)
  • terveydenhuoltojärjestelmät (esimerkiksi indikaattorit, jotka ilmaisevat hoidon saatavuutta, tarjotun hoidon laatua, terveydenhuollon henkilöresursseja sekä terveydenhuoltojärjestelmien taloudellista kestävyyttä).

Terveyteen liittyvät tilastoraportit

Eurostatin laatimien tilastoraporttien Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) tavoitteena on terveysohjelman tietokantojen ja julkaisujen jatkuva kehittäminen.

Tartuntatautitapauksia koskevat raportit

Raportit laatii tiettyjen tartuntatautien ilmenemistä, sairaalainfektioita ja antibioottiresistenssia seuraava EU-verkosto Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

Raporttien aiheina ovat:

  • sairaudet, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa merkittävää sairastuvuutta ja/tai kuolleisuutta EU:ssa
  • tapaukset, joissa tietojenvaihdon avulla saatetaan saada ennakkovaroitus kansanterveyteen kohdistuvista uhkista
  • vakavat sairaudet, joita ei kansallisella tasolla tunnisteta ja joiden tapauksessa tietojen yhdistäminen tekee mahdolliseksi hypoteesien muodostamisen laajemman tiedon pohjalta
  • sairaudet, joiden ehkäisyyn on olemassa sellaisia tehokkaita menetelmiä, jotka edistävät myös terveyden suojelua.

Muita terveysasioihin liittyviä raportteja

EU:n osastojen ja virastojen tuottamia raportteja Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)