EU's sundhedsrapporter

EU's sundhedsrapporter er en sammenfatning af folkesundhedsoplysninger og statistikker fra alle EU-lande og bidrager til opbygningen af systemet for information og viden på sundhedsområdet.

Rapporter under EU's folkesundhedsprogram

Rapporter under EU's folkesundhedsprogram Vælg oversættelse af det forrige link English (en) giver sammenlignelige oplysninger om:

  • Befolkningens sundhed og sundhedsrelateret adfærd (f.eks. data om livsstil og andre sundhedsdeterminanter)
  • sygdomme (f.eks. forekomst af kroniske, alvorlige og sjældne lidelser og metoder til overvågning af disse lidelser)
  • sundhedssystemer (f.eks. indikatorer for adgang til lægebehandling for alle, for kvaliteten af lægebehandlingen, for de menneskelige ressourcer i sundhedsvæsenet samt for sundhedssystemernes finansielle bæredygtighed)

Statistiske sundhedsrapporter

Udarbejdes af Eurostat Vælg oversættelse af det forrige link English (en) med det formål løbende at forbedre databaser og publikationer vedrørende sundhedsprogrammer.

Rapporter om forekomst af specifikke overførbare sygdomme

udarbejdes af EU-netværket, der overvåger forekomsten af  Vælg oversættelse af det forrige link English (en) specifikke overførbare sygdomme, hospitalsinfektioner og resistens over for antibiotika.

Udvælgelseskriterier:

  • sygdomme, som forårsager eller vil kunne forårsage stor sygelighed og/eller dødelighed i EU
  • i tilfælde, hvor udvekslingen af oplysninger kan sikre tidlig varsling af trusler mod folkesundheden
  • alvorlige sygdomme, som ikke vil kunne opdages på nationalt plan, og hvor dataindsamling gør det muligt at danne hypoteser på baggrund af en større vidensbase
  • sygdomme, som er dækket af effektive forebyggende foranstaltninger, og hvor det vil kunne føre til øget sundhedsbeskyttelse

Andre sundhedsrelaterede rapporter

Udarbejdet af EU's afdelinger og agenturer Vælg oversættelse af det forrige link English (en)