Eurobarometern

Eurobarometern, EU-kommissionens opinionsundersökningar, ger insikter om allmänhetens inställning i olika frågor. Kommissionen använder resultaten från Eurobarometerns folkhälsoundersökning till att förbättra sin politik på området. Undersökningarna görs i följande tre former:

  • Vanliga Eurobarometerundersökningar som bygger på personliga möten i de intervjuades hem.
  • Särskilda Eurobarometerundersökningar som bygger på djuplodande studier om ett visst ämne som utförs på uppdrag av EU-kommissionens olika avdelningar.
  • Eurobarometerns snabbundersökningar som ger en ögonblicksbild av läget genom telefonintervjuer.

Eurobarometerns folkhälsoundersökningar Visa översättning av föregående länk English (en)