Eurobarometer

Evropska komisija z raziskavami Eurobarometer pridobiva mnenje evropskih prebivalcev o različnih vprašanjih. Izsledke raziskav o zdravju uporablja za izboljšanje zdravstvene politike. Eurobarometer pripravlja tri vrste javnomnenjskih raziskav:

  • standardne raziskave – osebni intervjuji na domu anketirancev,
  • posebne raziskave – poglobljene tematske raziskave po naročilu različnih služb Komisije,
  • hitre ankete – telefonski intervjuji, ki zagotavljajo hiter pregled razmer.

Javnomnenjske raziskave Eurobarometer o zdravju Seznam prevodov predhodne povezave English (en)