Eurobarometer

Prieskumy Eurobarometer (EB) slúžia na zhromažďovanie rôznych informácií o európskej populácii. Komisia využíva výsledky tematických prieskumov Eurobarometer na zlepšenie svojej politiky v oblasti verejného zdravia. Prieskumy možno rozdeliť do týchto kategórií:

  • štandardné prieskumy EB založené na osobných rozhovoroch doma u respondentov;
  • špeciálne prieskumy EB založené na hĺbkových tematických štúdiách, ktoré vypracovali rôzne odbory Európskej komisie;
  • bleskové prieskumy EB , ktoré poskytujú momentálny prehľad na základe telefonických ankiet.

Prieskumy Eurobarometer o verejnom zdraví Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)