Eurobarometr

W sondażach Eurobarometru gromadzone są informacje pochodzące od społeczeństwa europejskiego na temat różnych zagadnień. Komisja wykorzystuje wyniki sondaży na temat zdrowia do poprawy polityki w dziedzinie zdrowia publicznego. Eurobarometr stosuje trzy rodzaje badań opinii publicznej:

  • sondaże standardowe – indywidualne rozmowy w domu respondenta
  • sondaże specjalne – pogłębione badania na dany temat realizowane dla różnych służb Komisji Europejskiej
  • sondaże ad hoc tzw. Flash Eurobarometr – pobieżny przegląd sytuacji na podstawie informacji uzyskanych w drodze rozmowy telefonicznej.

Badania Eurobarometru dotyczące zdrowia publicznego Wybierz wersję językową tego linka English (en)