Eurobarometer

Eurobarometerpeilingen verzamelen bij de Europese bevolking informatie over diverse onderwerpen. De Commissie gebruikt de resultaten van de Eurobarometer-peilingen over gezondheid om het volksgezondheidsbeleid te verbeteren. Er zijn drie soorten peilingen:

  • Gewone, via individuele interviews bij burgers thuis
  • Specifieke, gebaseerd op grondige thematische onderzoeken in opdracht van diensten van de Commissie
  • Flash Eurobarometers, momentopnames op basis van telefonische interviews

Eurobarometer-peilingen over volksgezondheid Bekijk deze link in een andere taal English (en)