Eurobarometri

Eurobarometri-selvityksissä kootaan Euroopan väestöltä eri aiheisiin liittyviä tietoja. Komissio käyttää terveyttä koskevien Eurobarometri-selvitysten tuloksia kansanterveyteen liittyvien toimiensa kehittämisessä. Selvitykset voivat olla

  • tavanomaisia Eurobarometri-selvityksiä, jotka perustuvat osanottajien kotona tehtäviin henkilökohtaisiin haastatteluihin
  • erityisaiheiseen keskittyviä Eurobarometri-selvityksiä, jotka perustuvat Euroopan komission eri osastoja varten tehtäviin aihekohtaisiin tutkimuksiin
  • Flash-Eurobarometri-selvityksiä, jotka antavat nopean kuvan kulloisestakin tilanteesta ja jotka perustuvat puhelinhaastatteluihin.

Kansanterveyttä koskevia Eurobarometri-tutkimuksia Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)