Eurobaromeeter

Eurobaromeetri arvamusküsitluste raames kogutakse Euroopa elanikelt teavet erinevates küsimustes. Komisjon kasutab Eurobaromeetri tervishoidu käsitlevate arvamusküsitluste tulemusi rahvatervise poliitika parandamiseks. Arvamusküsitlused võivad olla järgmised:

  • Eurobaromeetri standardsed uuringud, mis põhinevad nendes osalevate isikute kodus läbiviidavatel nn silmast-silma intervjuudel;
  • Eurobaromeetri eri-uuringud, mis põhinevad erinevate Euroopa Komisjoni talituste poolt läbiviidavatel põhjalikel temaatilistel uuringutel;
  • Eurobaromeetri kiiruuringud , mis annavad kiire ülevaate olukorrast ning põhinevad telefoniintervjuudel.

Eurobaromeetri rahvatervist käsitlevad uuringud Valige lingiga seotud tõlked English (en)