Ευρωβαρόμετρο

Με τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου (EB) συγκεντρώνονται πληροφορίες από τους Ευρωπαίους για διάφορα θέματα. Τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρόμετρου για την υγεία βοηθούν την Επιτροπή να βελτιώνει τις πολιτικές της για τη δημόσια υγεία. Οι έρευνες μπορεί να είναι:

  • συνήθεις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου βασιζόμενες σε προσωπικές συνεντεύξεις στα σπίτια των συμμετεχόντων
  • ειδικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου βασιζόμενες σε εμπεριστατωμένες θεματικές μελέτες που διενεργούν διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • έρευνες "flash EB" που δίνουν μια εικόνα της κατάστασης βάσει τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Έρευνες του Ευρωβαρόμετρου για τη δημόσια υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)