Eurobarometer

Eurobarometerundersøgelser anvendes til at indsamle oplysninger fra borgerne i EU vedrørende en række forskellige emner. Kommissionen bruger resultaterne fra Eurobarometerundersøgelser om sundhed til at forbedre sine politikker på sundhedsområdet. Disse undersøgelser kan have forskellige former:

  • Eurobarometer standardundersøgelser baseret på personlige interviews i de adspurgtes hjem
  • Særlige Eurobarometerundersøgelser baseret på grundige tematiske undersøgelser på vegne af Kommissionens forskellige tjenestegrene.
  • Eurobarometerundersøgelser som "flash"-rapporter, der giver et øjebliksbillede af situationen, baseret på telefoninterviews

Eurobarometerundersøgelser om folkesundhed Vælg oversættelse af det forrige link English (en)