Eurobarometr

Průzkumy veřejného mínění Eurobarometr (EB) shromažďují od obyvatel EU informace z celé řady oblastí. Komise používá výsledky průzkumů veřejného mínění Eurobarometr o zdraví pro zdokonalování svých zdravotních politik. Průzkumy veřejného mínění mohou být:

  • Standardní šetření EB založená na pohovorech s respondenty u nich doma
  • Speciální šetření EB založená na hloubkových tematických studiích prováděných pro různé útvary Komise
  • Blesková šetření EB poskytující hrubou představu o dané situaci; provádějí se prostřednictvím telefonických rozhovorů

Šetření Eurobarometr o veřejném zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)