Евробарометър

Проучванията „Евробарометър“ събират информация от европейците по редица въпроси. Комисията използва резултатите от проучванията „Евробарометър“ за здравето за подобряване на политиките си в областта на общественото здравеопазване. Проучванията могат да бъдат:

  • Стандартни проучвания „Евробарометър“, основаващи се на интервюта „лице в лице“ в домовете на участниците
  • Специални проучвания „Евробарометър“, основани на задълбочени тематични проучвания, извършвани за различни служби на Европейската комисия.
  • Експресни проучвания „Евробарометър“, даващи „моментна снимка“ на положението въз основа на телефонни анкети

Проучвания „Евробарометър“ за общественото здраве Избор на превод за предходната връзка English (en)