Zdravila sirote

Zdravila sirote se uporabljajo za zdravljenje redkih bolezni. Imenujejo se „sirote“, ker za farmacevtsko industrijo ni zelo finančno zanimivo, da bi razvijala in tržila zdravila, namenjena samo majhnemu številu bolnikov z zelo redkimi obolenji.

Več informacij o razvoju zdravil sirote in zakonodaji na tem področju Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Več informacij o mehanizmu koordiniranega dostopa do zdravil sirot