Leki sieroce

Leki sieroce są stosowane do leczenia chorób rzadkich. Nazwano je tak, ponieważ w normalnych warunkach rynkowych przemysł farmaceutyczny nie ma istotnego interesu w opracowywaniu i sprzedawaniu produktów przeznaczonych tylko dla niewielkiej liczby pacjentów cierpiących na bardzo rzadkie choroby.

Więcej informacji na temat polityki i przepisów w zakresie sierocych produktów leczniczych Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Więcej informacji na temat mechanizmu skoordynowanego dostępu do sierocych produktów leczniczych