Ορφανά φάρμακα

Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική αγωγή σπάνιων νόσων και ονομάζονται «ορφανά» διότι η ανάπτυξη και η εμπορία τους παρουσιάζει ελάχιστο οικονομικό ενδιαφέρον για τις φαρμακοβιομηχανίες, δεδομένου ότι προορίζονται για μικρό αριθμό ασθενών που πάσχουν από πολύ σπάνιες παθήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία για τα ορφανά φάρμακα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Περισσότερα για τον Μηχανισμό συντονισμένης πρόσβασης σε ορφανά φάρμακα