Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

Tyto léčivé přípravky se v angličtině nazývají „orphans“ (sirotci), jelikož farmaceutický průmysl má za běžných tržních podmínek jen malý zájem na vývoji přípravků a jejich uvádění na trh, jsou-li určeny pouze pro nízký počet pacientů trpících velmi vzácnými onemocněními.

Další informace o politice týkající se léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a souvisejících předpisech Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Více o mechanismu koordinovaného přístupu k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění