Лекарства сираци

Лекарствата „сираци“ се използват за лекуване на редки болести и се наричат така, понеже фармацевтичната промишленост няма голям финансов интерес от разработването и пускането на пазара на продукти, предназначени единствено за малък брой пациенти, страдащи от много редки заболявания.

Повече информация за политиката и законодателството във връзка с лекарствата сираци Избор на превод за предходната връзка English (en)

Повече информация за Механизма за координиран достъп до лекарства сираци