Nationella strategier mot sällsynta sjukdomar

EU har rekommenderat medlemsländerna att ta fram och genomföra strategier mot sällsynta sjukdomar senast 2013 (se rådets rekommendation om sällsynta sjukdomarpdf (2009/C 151/02).