Nacionalni načrti za boj proti redkim boleznim

EU je državam članicam priporočila, naj do konca leta 2013 pripravijo in izvedejo načrte za boj proti redkim boleznim (Priporočilo o ukrepanju na področju redkih bolezni (2009/C 151/02pdf)).