Vnútroštátne plány na boj proti zriedkavým chorobám

EÚ odporučila svojim členským štátom, aby do konca roku 2013 vytvorili a zaviedli plány na boj proti zriedkavým chorobám ( Odporúčanie o činnosti v oblasti zriedkavých chorôb (2009/C 151/02pdf) ).