Krajowe plany zwalczania chorób rzadkich

UE zaleciła, by przed końcem 2013 r. państwa członkowskie ustanowiły i zrealizowały plany zwalczania chorób rzadkich (Zalecenie w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób (2009/C 151/02pdf)).