Pjanijiet nazzjonali għall-ġlieda kontra l-mard rari

L-UE irrakkomandat li l-pajjiżi membri jistabbilixxu u jimplimentaw pjanijiet biex jiġġieldu l-mard rari sal-aħħar tal-2013 ( Rakkomandazzjoni dwar azzjoni fil-qasam tal-mard rari 2009/C 151/02pdf) ).