Dalībvalstu rīcības plāni reto slimību jomā

ES ir dalībvalstīm ieteikusi līdz 2013. gada beigām izveidot un ieviest rīcības plānus reto slimību jomā (Padomes ieteikums par rīcību reto slimību jomā (2009/C 151/02pdf)).