Nacionaliniai kovos su retosiomis ligomis planai

ES rekomendavo valstybėms narėms iki 2013 m. pabaigos parengti ir įgyvendinti kovos su retosiomis ligomis planus (Rekomendacija dėl retųjų ligų srities veiksmų (2009/C 151/02)pdf).