Harvinaisia sairauksia koskevat kansalliset suunnitelmat

EU on suosittanut, että jäsenvaltiot laativat harvinaisia sairauksia koskevia kansallisia suunnitelmia ja panevat ne täytäntöön vuoden 2013 loppuun mennessä (neuvoston suositus toimista harvinaisten sairauksien alalla (2009/C 151/02pdf)).