Haruldaste haiguste vastu võitlemise riiklikud kavad

EL on teinud liikmesriikidele soovituse koostada ja rakendada 2013. aasta lõpuks haruldaste haiguste vastu võitlemise riiklikud kavad (soovitus tegevuse kohta haruldaste haiguste valdkonnas (2009/C 151/02)pdf).