Εθνικά σχέδια καταπολέμησης των σπάνιων νόσων

Η ΕΕ συνιστά στα κράτη μέλη να εκπονήσουν, μέχρι το τέλος του 2013, και να εφαρμόσουν σχέδια καταπολέμησης των σπάνιων νόσων ( Σύσταση σχετικά με μια δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων (2009/C 151/02pdf) ).