Nationale planer for bekæmpelse af sjældne sygdomme

EU har opfordret medlemslandene til at udarbejde og gennemføre planer for bekæmpelse af sjældne sygdomme inden udgangen af 2013 (henstilling om et tiltag vedrørende sjældne sygdomme (2009/K 151/02pdf)).