Plány členských států pro boj se vzácnými onemocněními

Evropská unie vydala doporučení, aby členské státy do roku 2013 vytvořily a prováděly plány pro vzácná onemocnění (Doporučení o opatřeních v oblasti vzácných onemocnění (2009/C 151/02)pdf).