Национални планове за борба с редките болести

ЕС препоръча на страните членки да създадат и приложат планове за борба с редките болести до края на 2013 г. ( Препоръка за действия в областта на редките болести (2009/C 151/02pdf) ).