EU:s expertkommitté för sällsynta sjukdomar

En kommitté med experter på sällsynta sjukdomar Visa översättning av föregående länk English (en) ska hjälpa EU-kommissionen i arbetet mot sällsynta sjukdomar.

Behovet av en sådan kommitté poängterades i kommissionens meddelande om sällsynta sjukdomarpdf (KOM(2008) 679 slutlig), och den inrättades formellt genom kommissionens beslut 2009/872/EGpdf.

  • Expertkommittén för sällsynta sjukdomar Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Europeiska och internationella konferenser om sällsynta sjukdomar Visa översättning av föregående länk English (en)