Výbor expertov na zriedkavé choroby

Výbor expertov na zriedkavé choroby Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) pomáha Európskej komisii pri navrhovaní a implementovaní politiky zameranej na boj proti zriedkavým chorobám.

Komisia uviedla potrebu vytvorenia takéhoto výboru vo svojom Oznámení o zriedkavých chorobách: európske výzvy KOM(2008) 679 v konečnom znenípdf. Výbor bol formálne založený rozhodnutím Komisie č. 2009/872/ESpdf.

  • Pozri výbor expertov na zriedkavé choroby Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Pozri tiež Európske a medzinárodné konferencie o zriedkavých chorobách Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)