Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób

Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób Wybierz wersję językową tego linka English (en) pomaga Komisji Europejskiej w opracowywaniu i wdrażaniu polityki w zakresie zwalczania chorób rzadkich.

Potrzebę utworzenia tego komitetu określono w komunikacie pt. „Rzadkie choroby: wyzwania stojące przed Europą” (COM(2008) 679 wersja ostateczna)pdf, a formalnie ustanowiono go na mocy decyzji Komisji 2009/872/WEpdf.

  • Komitet Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Europejskie i międzynarodowe konferencje na temat chorób rzadkich Wybierz wersję językową tego linka English (en)