Eiropas Savienības ekspertu komiteja reto slimību jomā

Īpaša ekspertu komiteja reto slimību jomā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) palīdz Eiropas Komisijai izstrādāt un īstenot tās politiku šajā jomā.

Vajadzība pēc šādas komitejas tika pausta Paziņojumā “Retās slimības — Eiropas mērogā risināmie uzdevumi” (COM(2008) 679 galīgā redakcija)pdf. Komiteju izveidoja, pamatojoties uz Komisijas Lēmumu Nr. 2009/872/EKpdf.