ES retųjų ligų ekspertų komitetas

Retųjų ligų ekspertų komitetas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) padeda Europos Komisijai formuoti ir vykdyti kovos su retosiomis ligomis politiką.

Būtinybė įsteigti tokį komitetą nustatyta komunikate „Retosios ligos – Europos problema“, COM(2008) 679 galutinispdf, o Komisijos sprendimu 2009/872/EBpdf šis komitetas oficialiai įsteigtas.