ELi harvikhaiguste eksperdikomitee

Harvikhaiguste eksperdikomitee Valige lingiga seotud tõlked English (en) abistab komisjoni harvikhaiguste vastu võitlemisele suunatud poliitika kujundamisel ja rakendamisel.

Vajadus sellise komitee järele toodi välja komisjoni teatises „Haruldased haigused: Euroopa ees seisvad väljakutsed” KOM(2008) 679 lõplikpdf ning see moodustati komisjoni otsusega 2009/872/EÜpdf.