EU's ekspertudvalg for sjældne sygdomme

Et udvalg af eksperter i sjældne sygdomme Vælg oversættelse af det forrige link English (en) bistår Europa-Kommissionen med at udforme og gennemføre tiltag over for sjældne sygdomme.

I sin meddelelse om sjældne sygdomme: en udfordring for Europa (KOM(2008) 679 endelig)pdf påpeger Kommissionen, at der er behov for et sådant udvalg. Med Kommissionens afgørelse 2009/872/EFpdf blev udvalget formelt nedsat.