Výbor odborníků na vzácná onemocnění

Výbor odborníků na vzácná onemocnění Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) pomáhá Evropské komisi koncipovat a provádět politiku zaměřenou na boj s těmito onemocněními.

Komise konstatovala, že takový výbor je třeba založit, ve Sdělení o vzácných onemocněních: výzvy pro Evropu KOM(2008) 679 v konečném zněnípdf. Výbor byl zřízen rozhodnutím Komise 2009/872/ESpdf.

  • Viz Výbor odborníků na vzácná onemocnění Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Viz také Evropské a mezinárodní konference o vzácných onemocněních Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)