Sundhedsprogrammet

Hvem kan deltage?

Alle EU-landene, Island, Norge og Serbien deltager i sundhedsprogrammet, hvilket vil sige, at eneheder, som er registreret i disse lande kan deltage i indkaldelser af forslag.

En række andre lande har indgået en aftale, eller på vej til at undertegne en aftale med EU i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. 282/2014 om oprettelse af et tredje EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020). Landene offentliggøres, når aftalerne er indgået.

Også organisationer fra lande, der ikke deltager i programmet, opfordres til at være med, hvis det kan hjælpe til at opfylde programmets målsætninger. Sådanne organisationer kan blive inviteret af partnere fra deltagende lande, hvis man anser deres bidrag som nyttigt. De kan dog hverken bidrage økonomisk eller modtage nogen form for finansiering via programmet.

Det er muligt for en lang række organisationer at deltage, herunder:

  • Forskningsinstitutter og universiteter
  • Offentlige myndigheder
  • Ngo'er
  • Virksomheder

Der gælder forskellige regler for deltagelse, afhængigt af hvordan initiativet finansieres. Der findes detaljerede oplysninger i den årlige arbejdsplan og de efterfølgende indkaldelser af forslag og udbud, der offentliggøres hvert år.