Sundhedsprogrammet

Hvem kan deltage?

Alle EU-landene, Island, Norge, Serbien og Moldova deltager i sundhedsprogrammet, hvilket vil sige, at organisationer, som er registreret i disse lande, kan deltage i indkaldelser af forslag.

En række lande uden for EU har påbegyndt proceduren for en aftale med EU eller er på vej til at underskrive en sådan aftale i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. 282/2014 om oprettelse af et tredje EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020). Landenes navne offentliggøres, når aftalerne er indgået.

Også organisationer fra lande, der ikke deltager i programmet, opfordres til at være med, hvis det kan medvirke til at opfylde programmets målsætninger. Sådanne organisationer kan blive inviteret af partnere fra deltagende lande, hvis man anser deres medvirken for at være nyttigt. De kan dog hverken bidrage økonomisk eller modtage nogen form for finansiering via programmet.

Det er muligt for en lang række organisationer at deltage, herunder:

  • Forskningsinstitutter og universiteter
  • Offentlige myndigheder
  • Ngo'er
  • Virksomheder

Der gælder forskellige regler for deltagelse, afhængigt af hvordan initiativet finansieres. Der findes detaljerede oplysninger i den årlige arbejdsplan og de efterfølgende indkaldelser af forslag og udbud, der offentliggøres hvert år.