Vem får delta?

Organisationer från EU-länderna, EES-länderna Island och Norge, EU:s grannländer och länderna på västra Balkan får alla delta i programmen, i enlighet med deras särskilda överenskommelser med EU.

Även organisationer från länder som inte deltar i programmet uppmanas att medverka om det kan bidra till programmets mål. Sådana organisationer kan bli inbjudna av partner från deltagande länder, om deras bidrag anses värdefullt. De kan dock varken själva bidra ekonomiskt eller få pengar från programmet.

Delta kan bland annat

  • forskningsinstitut och universitet
  • myndigheter
  • icke-statliga organisationer
  • företag.

Beroende på hur initiativet finansieras gäller olika deltagarvillkor. Mer om villkoren kan man läsa i den årliga arbetsplanen och respektive ansökningsomgång.