Sodelovanje v programu

V skladu s posebnimi dogovori z EU lahko v zdravstvenem programu sodelujejo organizacije iz držav članic EU, držav EGP (samo iz Islandije in Norveške), držav evropskega sosedstva in držav zahodnega Balkana.

Sodelujejo lahko tudi organizacije iz nesodelujočih držav, če to pripomore k uresničevanju ciljev programa. K sodelovanju jih lahko povabijo partnerji iz sodelujočih držav. Vendar ne morejo niti prispevati niti prejeti finančnih sredstev programa.

Sodelujejo lahko različne organizacije, denimo:

  • raziskovalne ustanove in univerze,
  • javni organi,
  • nevladne organizacije,
  • poslovne družbe.

Glede na vrsto financiranja se uporabljajo različna pravila za sodelovanje, ki so podrobneje razložena v letnem delovnem načrtu in razpisih za oddajo predlogov.