Kto sa môže zúčastniť?

Na programe v oblasti zdravia sa môžu zúčastniť organizácie z členských štátov EÚ a EHP (len Island a Nórsko), takisto z krajín zapojených do európskej susedskej politiky a z krajín západného Balkánu na základe osobitných dohôd s EÚ.

Okrem toho sa na programe môžu zúčastniť aj organizácie z krajín, ktoré sa do programu nezapojili v prípade, že ich účasť môže prispieť k naplneniu cieľov programu. Organizácie prínosné pre program môžu dostať pozvánku na účasť od partnerov z participujúcich krajín. Nemôžu však poskytnúť finančný príspevok, ani finančné zdroje z programu získať.

Zúčastniť sa môže široká škála organizácií, medzi inými:

  • výskumné ústavy a univerzity,
  • verejné orgány,
  • MVO,
  • komerčné firmy.

V závislosti od spôsobu financovania iniciatívy platia rozdielne podmienky pre účasť. Podrobnosti sa uvádzajú v ročnom pracovnom pláne a vo výzve na predkladanie návrhov, ktorá sa uverejňuje každý rok.