Cine poate participa?

La programul în domeniul sănătății pot participa organizații din statele membre ale UE, din țările SEE (doar Islanda și Norvegia), din țările vizate de politica europeană de vecinătate și din Balcanii de Vest, în baza acordurilor specifice încheiate cu Uniunea Europeană.

Sunt încurajate să se implice și organizații din țările care nu participă la program, dacă acest lucru ajută la îndeplinirea obiectivelor programului. Aceste organizații pot fi invitate de parteneri din țările participante, dacă se consideră utilă contribuția lor. Totuși, nu pot contribui financiar și nici nu pot primi finanțare în cadrul programului.

Participarea este deschisă unei game largi de organizații, printre care:

  • institute de cercetare și universități
  • autorități publice
  • ONG-uri
  • firme comerciale

Regulile de participare diferă în funcție de modalitatea de finanțare a inițiativei. Detaliile sunt precizate în planul anual de lucru, iar cererile de propuneri se publică în fiecare an.