Kto może uczestniczyć?

W programie w dziedzinie zdrowia mogą uczestniczyć organizacje z krajów UE oraz z krajów EOG (tylko Islandiai Norwegia), krajów uczestniczących w europejskiej polityce sąsiedztwa, krajów Bałkanów Zachodnich, zgodnie z umowami zawartymi przez te kraje z UE.

Organizacje z krajów, które nie uczestniczą w programie, również mogą się w niego zaangażować, jeżeli pomoże to w osiągnięciu celów programu. Takie organizacje, jeżeli ich udział zostanie uznany za użyteczny, zostaną zaproszone przez partnerów z krajów uczestniczących. Nie mogą one jednak współfinansować programu ani otrzymywać z niego żadnych funduszy.

W programie mogą uczestniczyć:

  • instytuty badawcze i uniwersytety
  • organy publiczne
  • organizacje pozarządowe
  • przedsiębiorstwa komercyjne.

Zasady uczestnictwa mogą być różne w zależności od sposobu finansowania inicjatywy. Szczegóły zawiera roczny plan działań oraz publikowane co roku zaproszenia do składania wniosków.