Wie kan er deelnemen?

De deelname aan het gezondheidsprogramma staat open voor organisaties uit de EU-landen, IJsland, Noorwegen, de landen van het Europese Nabuurschap en die op de Westelijke Balkan op basis van hun specifieke overeenkomst met de EU.

Ook organisaties uit andere landen kunnen bij het programma worden betrokken, als dat helpt om de programmadoelstellingen te bereiken. Zij kunnen worden uitgenodigd door partners uit deelnemende landen, als hun bijdrage als nuttig wordt gezien. Maar zij mogen geen financiële bijdrage geven of ontvangen.

Allerlei organisaties kunnen meedoen, zoals:

  • onderzoekinstellingen en universiteiten
  • overheidsinstanties
  • ngo's
  • commerciële bedrijven

De regels voor deelname hangen af van de manier van financieren van het initiatief. De details worden uitgewerkt in het jaarlijkse werkplan en de jaarlijkse uitnodiging tot het indienen van voorstellen.