Kas gali dalyvauti?

Sveikatos programoje pagal konkrečius susitarimus su ES gali dalyvauti organizacijos iš ES šalių, EEE valstybių (tik Islandijos ir Norvegijos), Europos kaimynystės ir Vakarų Balkanų šalių.

Dalyvauti raginamos net ir organizacijos iš programoje nedalyvaujančių šalių, kai tai gali padėti siekti programos tikslų. Jei šių organizacijų indėlis laikomas naudingu, jas gali kviesti partneriai iš dalyvaujančių šalių. Tačiau jos negali nei prisidėti finansiškai, nei pačios gauti programos finansavimą.

Dalyvauti gali įvairiausios organizacijos, įskaitant:

  • mokslinių tyrimų institutus ir universitetus,
  • valdžios institucijas,
  • nevyriausybines organizacijas,
  • komercines įmones.

Taikomos įvairios dalyvavimo taisyklės, priklausančios nuo iniciatyvos finansavimo būdo. Išsami informacija pateikiama metiniame darbo plane ir kasmet skelbiamuose kvietimuose teikti paraiškas.