Kik vehetnek részt az egészségügyi programban?

Az egészségügyi program valamennyi tagállam, Izland, Norvégia és Szerbia előtt nyitva áll, ami azt jelenti, hogy az ezekben az országokban székelő szervezeteknek jogukban áll részt venni a program keretében kiírt pályázati felhívásokban.

Több másik ország kétoldalú megállapodásra irányuló tárgyalásokat folytat az Európai Unióval vagy hamarosan alá fog írni ilyen kétoldalú megállapodást, amint azt az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló 282/2014/EU rendelet 6. cikke lehetővé teszi. Az országok nevét az eljárás lezárása és a megállapodások aláírása után tesszük közzé.

A Bizottság a programban részt nem vevő országok szervezeteit is arra buzdítja, hogy működjenek közre, hiszen ez elősegítheti a program célkitűzéseinek megvalósulását. Az ilyen szervezeteket a programországok partnerszervezetei kérhetik fel az együttműködésre, ha ezt hasznosnak ítélik meg. Ezek a szervezetek azonban nem fizetnek pénzügyi hozzájárulást és nem is részesülhetnek a program nyújtotta támogatásból.

A program a szervezetek széles köre előtt nyitva áll, így például:

  • kutatóintézetek és egyetemek,
  • hatóságok,
  • nem kormányzati szervezetek és
  • kereskedelmi cégek előtt.

A részvételre a kezdeményezés finanszírozási módjától függően eltérő szabályok vonatkoznak. A részletes feltételek az éves munkatervben és az azt követően szintén évente kiírt pályázati és ajánlati felhívásban vannak lefektetve.