Osallistumiskriteerit

Terveysalan toimintaohjelman hankkeisiin voivat osallistua toimijat EU-maista, ETA-maista (vain Islannista ja Norjasta), Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvista maista sekä Länsi-Balkanin maista näiden maiden EU:n kanssa solmimien erityissopimusten nojalla.

Myös ohjelman ulkopuolisista maista tulevia organisaatioita kannustetaan osallistumaan, jos se edesauttaa ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmamaiden organisaatiot voivat pyytää mukaan yhteistyökumppaneita ulkopuolisista maista, jos niiden mukanaolosta katsotaan olevan hyötyä. Ulkopuolisten maiden yhteistyötahot eivät kuitenkaan voi itse toimia rahoittajina eivätkä saada ohjelmasta rahoitusta.

Ohjelman hankkeisiin voivat osallistua esimerkiksi seuraavanlaiset toimijat:

  • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
  • viranomaiset
  • kansalaisjärjestöt
  • kaupalliset yritykset.

Osanottoa koskevat säännöt riippuvat hankkeen rahoitustavasta. Ne määritetään vuotuisessa työsuunnitelmassa sekä vuosittain julkaistavassa ehdotuspyynnössä.