Kes saavad osaleda?

ELi ja EMP (Island, Liechtenstein ja Norra) riikide organisatsioonid, riigid, Euroopa naabruspoliitika riigid ja Lääne-Balkani riigid võivad kõik terviseprogrammis osaleda, vastavalt nende ELiga sõlmitud konkreetsetele kokkulepetele.

Isegi programmis mitteosalevate riikide organisatsioone julgustatakse osalema juhul, kui see aitab kaasa programmi eesmärkide saavutamisele. Selliseid organisatsioone saavad kutsuda partnerid osalevatest riikidest, kui nende osalemist peetakse kasulikuks. Vaatamata sellele ei saa kõnealused organisatsioonid rahaliselt panustada ega saada programmi raames rahastamist.

Osalemine on avatud laiale organisatsioonide ringile, sealhulgas

  • uurimisinstituutidele ja ülikoolidele;
  • riiklikele asutustele;
  • valitsusvälistele organisatsioonidele;
  • ettevõtetele.

Kehtivad erinevad osalemisreeglid, sõltuvalt algatuste rahastamisest. Täpsem teave iga-aastases tööplaanis ning igal aastal avaldatavas konkursikutses.